Nyheder

Nyheder

Projektforslag godkendt for Tornbjerg

Udvalget for Bæredygtigheds-, Natur- og Klima har  godkendt projektforslag om fjernvarme til Tornbjerg. Det er et meget væsentligt og helt nødven…

Erhvervsaften til Byfesten

Det var Alina på 14 år, der gættede bedst til den konkurrence, Hovedgård Fjernvarme havde med til Erhvervsaftenen. Spørgsmålet var: Hvor længe kan du…

Resultat af droneflyvningen

Nu har vi resultatet fra droneflyvningen. Ledningsnettet bliver analyseret fra en højde af ca. 100 meter. Dronen kan afsløre utætheder, som den deler…

Så er vi i gang på Præstevænget

Gadenet og stikledninger etableres de kommende måneder.

Fjernvarmedeklaration

Nu er det blevet lov, at vi skal offentliggøre en Fjernvarmedeklaration - næsten svarende til, at man kan læse en deklaration på en vare i Brugsen. Ho…

Drone over Hovedgård 6.-20. april

I perioden 6. til 20. april flyver vi med droner over Hovedgård. Det er for at termofotografere ledningsnettet for at finde eventuelle utætheder eller…

Generalforsamling 15.03.22

Se indkaldelsen her. Tryk på Læs mere. Og tryk så igen på dokumentet.

Tornbjerg: Nu 50% tilmeldte!

Så nåede Tornbjerg de magiske 50% tilmeldte i projektet om at konvertere fra gas til fjernvarme. Det betyder, at arbejdet med at udarbejde projektfors…

Prisen fastholdes i 2022

Der kommer ingen prisændringer på fjernvarmen i Hovedgård. Vi fortsætter med 2021-prisen uændret ind i 2022. A'conto-rater for 2022 fremgår af årsafsl…

Årsafslutning 2021

Nu sender vi breve ud med årsafslutningen for 2021. Året har været 8,5% koldere end sidste år, så forvent en lidt større regning i år. 426 forbrugere…

Præstevænget har nået 50% tilsluttede

Nu har lidt flere end 50% af husene i Præstevænget og de første huse på Ørridslevvej tilmeldt sig fjernvarmen. De kommer derved til at spare både peng…

Generalforsamling 14. sept. kl. 19

HUSK: Generalforsamling tirsdag den 14. september kl. 19 på Møllebæk. Endelig kan det lade sig gøre at mødes uden restriktioner - udnyt det!

Så går vi igang på Katrinelundsvej

Så er rørene leveret og gravearbejdet gik i gang på Katrinelundsvej den 9. august 2021. 85% af alle huse på Katrinelundsvej og i Sogneskellet er med f…

Tilslutningspris fastholdes for gaskonvertering

Præstevænget og Tornbjerg får samme tilslutningspris ved gaskonvertering, som den der gælder for Katrinelundsvej og Sogneskellet. Hvis man tilslutter…

Nedsat pris for tilslutning i Ørskovbæk Parken

Vi har nedsat pris for tilslutning af huse til fjernvarmen i Ørskovbæk Parken. Kontakt varmeværket og hør nærmere om dette.

Start primo august 2021

Nu er der godkendelse fra kommunen, så projektet på Katrinelundsvej og i Sogneskellet kan gå i gang primo august 2021. Der er stor rabat ved at tilmel…

Klar til første stikledning i Ørskovbæk Parken, fase 2

Nu er der lagt fjernvarme i Ørskovbæk Parken fase 2. De første grunde er solgt, og vi er klar med en stikledning, når bygherren ønsker det. Hvis vi se…

Generalforsamling udsat

Vi er optimister indtil det modsatte er bevist! Derfor indkaldte vi til generalforsamling i marts måned, jvf. vedtægterne. Efter de sidste udmeldinger…

Tornbjerg og Præstevænget: Interesse for fjernvarme(?!)

I undersøgelsen om interesse for fjernvarme i Tornbjerg og Præstevænget har Hovedgård Fjernvarme nu modtaget svar fra 51% af de i alt 135 huse. Af de…

Præstevænget og Tornbjerg

Der er nu delt en kort information ud til alle i Tornbjerg og i Præstevænget om, at Hovedgård Fjernvarme gerne vil komme med et tilbud på skift fra ga…

Kontrol af fjernvarmemålere

Alle målere, der bruges til afregning, skal kontrolleres for, om de måler rigtigt. De målere, der bliver brugt af Hovedgård Fjernvarme, kan selv kontr…

Mere om gas-konvertering

I begyndelsen af januar 2021 sker der noget vigtigt med tilbuddet om at konvertere fra gas til fjernvarme i Hovedgård: 1) Vi indsender Projektforslag…

Vi fastholder prisen

Der bliver ingen prisstigninger i 2021. Selv om priserne generelt er steget lidt i 2020, så fastholder vi samme pris i 2021, som den var i 2020. Årsop…

50% har nu sagt ja tak

Hovedgård Fjernvarme har tilbudt beboerne i Sogneskellet og på Katrinelundsvej at skifte fra gas til CO2-neutral fjernvarme. 50% har nu sagt ja tak!

Dronefoto af ledningsnet oktober 2020

Fjernvarmenettet i byen skal nu termograferes fra luften af en drone. Det sker mellem den 14. og den 28. okt. 2020 mellem kl. 23 og 06. Ved at termogr…

Fra gas til fjernvarme

Horsens Kommune har en overordnet strategi om at udfase olie og gas til opvarmning af huse. Hvor der er mulighed for miljøvenlig fjernvarme, så skal d…

Vagtmand til Hovedgård Fjernvarme

Da en af vores vagter rejser fra byen pr. 01.11.20 søger vi en ny vagtmand. Du har en håndværkeruddannelse, er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigt…

Generalforsamling tirsdag den 15. september

Den udsatte generalforsamling afholdes nu tirsdag den 15. september kl. 19.30 på Møllebæk. Se vedlagte dagsorden

Alle kommunens bygninger får nu fjernvarme i Hovedgård

Horsens Kommune har en strategi med et mål om, at vi skal nedsætte CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal bort fra olie og gas til opvarmning. Hvor de…

Generalforsamlingen udsættes

Pga. corona-smittefare udsættes generalforsamlingen på tirsdag indtil videre. Bestyrelsen fortsætter, indtil der kan vælges en ny. Mvh Hovedgård Fjern…

Generalforsamling 17.03.20

Tirsdag den 17.03.20 kl. 19.30 er der generalforsamling i Hovedgård Fjernvarme på Møllebæk. Kom og hør om bl.a. konsekvenserne af kloakseparering i by…

Fjernvarme for børn

Børn kan alt – de skal bare lige lære det først. Da Hovedgård Fjernvarme fejrede forbruger nr. 600 i Fælleshuset på Savvænget, var der en lille knægt,…

Årsopgørelse 2019 - penge retur til forbrugerne

Tilbagebetalinger og prisnedsættelse i Hovedgård Fjernvarme Det har været et vådt, men alligevel et ret varmt år i 2019. Det betyder, at der er brugt…

Information om sms-systemet

Et forsøg på afklaring omkring sms fra Vandværket og Varmeværket:Kloakeringsarbejdet medfører, at der kan ske fejl ved gravearbejdet, således at et rø…

Renovering på Engvangen og Frydsvej

Kloakseparering i byen fortsætter. Hvor der er grund til det renoverer vi fjernvarmeledninger.Engvangen får ny gadeledning og arbejdet forventes færdi…

Forbruger nr. 600!

Så nåede vi op på forbruger nr. 600. Det blev Fælleshuset på Savvænget som fik den fornemme placering. Vi fejrer det for alle beboere på Savvænget fre…

Udskiftning af gadeledning på Engvangen

Nu kommer der ny gadeledning på Engvangen. Vi udfører arbejdet samtidig med, at der kloaksepareres - både for at genere beboerne mindst muligt og for…

Pas på falsk sms

Vi hører fra flere fjernvarmeselskaber, at forbrugerne modtager sms'er fra "Fjernvarmen" med link til betaling af skyldigt beløb på 9 kr. Beskederne e…

Forår med sikkerhed

Røg op af begge skorstene på Hovedgård Fjernvarme bag Savvænget? Så er det fordi vi skifter fra vinter- til sommerkedel, og SÅ er det FORÅR - nattefro…

Generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019

Indkaldelse til generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30 på Møllebæk    Tryk her for at se dagsordenen

Tilslutningspris i Ørskovbæk Parken og Savvænget

Hvad koster det at blive tilsluttet fjernvarmen i Ørskovbæk Parken og på Savvænget? Kun 6.000 kr. plus moms, i alt 7.500 kr. Den lave pris skyldes, at…

Ny frontlæsser okt 2018

Ny frontlæsser til indkørsel af træflis netop anskaffet i oktober 2018. Den er godkendt af driftsleder Peter Skovgård (t.v. på billedet) og regnskabsf…

Reparation af ledningsnet i Søndervænget okt 2018

Ved hjælp af en drone fandt vi et brud på ledningsnettet i Søndervænget. Det blev lukket midlertidigt, men nu bliver det gjort rigtigt, så det kan hol…

Ledningsnettet filmes med drone

Hovedgård Fjernvarme undersøger nu hele ledningsnettet via et specialistfirma, som filmer med  en drone. Det gør vi både for at finde utætheder og for…

Besøg af Peter

Peter er i fuld gang med at udskifte batterier på alle målere.

Omlægning af regnskabsår

I forbindelse med ny politisk regulering har værket omlagt regnskabsår til kalenderår. En bred forligskreds af de politiske partier har indgået en af…

Sikkerhed ved behandling af personoplysninger

Der er kommet nye regler for behandling af personoplysninger. Læs her hvad Hovedgård Fjernvarme gør for at beskytte data om enkeltpersoner.

Kort over fjernvarmens ledningsnet

Nu kan du se, hvor fjernvarmeledningen går ind til dit hus. Tryk her og zoom ind på kortet.  KORT