Alle kommunens bygninger får nu fjernvarme i Hovedgård

14. juli 2020

Horsens Kommune har en strategi med et mål om, at vi skal nedsætte CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal bort fra olie og gas til opvarmning. Hvor det er muligt, skal olie og gas erstattes med CO2-neutral fjernvarme, og den mulighed tilbyder Hovedgård Fjernvarme.

Nu går kommunen selv i spidsen, og konverterer sine to sidste bygninger til fjernvarme. Det drejer sig om det ældste, elopvarmede klubhus ved tennisbanerne (det nye klubhus har altid haft fjernvarme) samt den gasopvarmede skovbørnehave i Sogneskellet. Stikledningen er ført frem, og det indvendige i husene klargøres snarest muligt.