Tilslutningspris fastholdes for gaskonvertering

12. maj 2021

Præstevænget og Tornbjerg får samme tilslutningspris ved gaskonvertering, som den der gælder for Katrinelundsvej og Sogneskellet. Hvis man tilslutter sig, inden vi begynder at grave, er prisen 27.500 kr. inkl. moms for hele "pakken", dvs. stikledning, retablering, VVS-arbejde i huset samt fjernvarmeunit.

Informationsmøder med få deltagere ad gangen begynder i Præstevænget i juni og for Tornbjerg i august 2021 - ja, i år!