Nyheder

Nyheder

Årsopgørelse for 2022

Hovedgård Fjernvarme betaler 690.289,59 kr. tilbage til forbrugerne Nu er årsopgørelsen på vej i brev til forbrugerne. Mange skal have penge retur og…

Prisforhøjelse 2023 på 7,5%

Hovedgård Fjernvarme har tidligere varslet en prisforhøjelse for 2023 på op til 20%, men nu viser det sig, at vi kan holde stigningen på 7,5%. Efter g…

Ingen "Indefrysningsordning" i Hovedgård Fjernvarme

Folketinget har givet mulighed for, at forbrugere kan udskyde betaling for varme og el, hvis regningen er meget høj. Vi har en pris i både 2022 og 202…

Åbent Hus på varmeværket

Søndag den 30. oktober kl. 14 til 16 er alle velkomne til Åbent hus på varmeværket.Se, hør, spørg og kom med dine forslag til personalet og bestyrelse…

Kloakseparation med konsekvenser i Søndervænget

Nu er kloakseparering godt i gang i Søndervænget. Det har nogle konsekvenser. Hvis den nye kloak er i vejen for eksisterende fjernvarmerør, så må vore…

Varsel om prisstigning i 2023

Som det nok kan forventes, varsler Hovedgård Fjernvarme prisstigning for 2023. Stigningen kan være op til 20%. Årsagen er de stigende priser på el og…

Start på ledningsarbejde i Tornbjerg

Hovedgård Fjernvarme er nu i gang med ledningsarbejdet i Tornbjerg, så der kan blive skiftet fra gas til fjernvarme. Ca. 75% har sagt ja til tilbuddet…

Projektforslag godkendt for Tornbjerg

Udvalget for Bæredygtigheds-, Natur- og Klima har  godkendt projektforslag om fjernvarme til Tornbjerg. Det er et meget væsentligt og helt nødven…

Erhvervsaften til Byfesten

Det var Alina på 14 år, der gættede bedst til den konkurrence, Hovedgård Fjernvarme havde med til Erhvervsaftenen. Spørgsmålet var: Hvor længe kan du…