Nyheder

Nyheder

Tornbjerg og Præstevænget: Interesse for fjernvarme(?!)

I undersøgelsen om interesse for fjernvarme i Tornbjerg og Præstevænget har Hovedgård Fjernvarme nu modtaget svar fra 51% af de i alt 135 huse. Af de…

Præstevænget og Tornbjerg

Der er nu delt en kort information ud til alle i Tornbjerg og i Præstevænget om, at Hovedgård Fjernvarme gerne vil komme med et tilbud på skift fra ga…

Kontrol af fjernvarmemålere

Alle målere, der bruges til afregning, skal kontrolleres for, om de måler rigtigt. De målere, der bliver brugt af Hovedgård Fjernvarme, kan selv kontr…

Mere om gas-konvertering

I begyndelsen af januar 2021 sker der noget vigtigt med tilbuddet om at konvertere fra gas til fjernvarme i Hovedgård: 1) Vi indsender Projektforslag…

Vi fastholder prisen

Der bliver ingen prisstigninger i 2021. Selv om priserne generelt er steget lidt i 2020, så fastholder vi samme pris i 2021, som den var i 2020. Årsop…

50% har nu sagt ja tak

Hovedgård Fjernvarme har tilbudt beboerne i Sogneskellet og på Katrinelundsvej at skifte fra gas til CO2-neutral fjernvarme. 50% har nu sagt ja tak!

Dronefoto af ledningsnet oktober 2020

Fjernvarmenettet i byen skal nu termograferes fra luften af en drone. Det sker mellem den 14. og den 28. okt. 2020 mellem kl. 23 og 06. Ved at termogr…

Fra gas til fjernvarme

Horsens Kommune har en overordnet strategi om at udfase olie og gas til opvarmning af huse. Hvor der er mulighed for miljøvenlig fjernvarme, så skal d…

Vagtmand til Hovedgård Fjernvarme

Da en af vores vagter rejser fra byen pr. 01.11.20 søger vi en ny vagtmand. Du har en håndværkeruddannelse, er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigt…