Nyheder

Nyheder

Nedsat pris for tilslutning i Ørskovbæk Parken

Vi har nedsat pris for tilslutning af huse til fjernvarmen i Ørskovbæk Parken. Kontakt varmeværket og hør nærmere om dette.

Start primo august 2021

Nu er der godkendelse fra kommunen, så projektet på Katrinelundsvej og i Sogneskellet kan gå i gang primo august 2021. Der er stor rabat ved at tilmel…

Klar til første stikledning i Ørskovbæk Parken, fase 2

Nu er der lagt fjernvarme i Ørskovbæk Parken fase 2. De første grunde er solgt, og vi er klar med en stikledning, når bygherren ønsker det. Hvis vi se…

Generalforsamling udsat

Vi er optimister indtil det modsatte er bevist! Derfor indkaldte vi til generalforsamling i marts måned, jvf. vedtægterne. Efter de sidste udmeldinger…

Tornbjerg og Præstevænget: Interesse for fjernvarme(?!)

I undersøgelsen om interesse for fjernvarme i Tornbjerg og Præstevænget har Hovedgård Fjernvarme nu modtaget svar fra 51% af de i alt 135 huse. Af de…

Præstevænget og Tornbjerg

Der er nu delt en kort information ud til alle i Tornbjerg og i Præstevænget om, at Hovedgård Fjernvarme gerne vil komme med et tilbud på skift fra ga…

Kontrol af fjernvarmemålere

Alle målere, der bruges til afregning, skal kontrolleres for, om de måler rigtigt. De målere, der bliver brugt af Hovedgård Fjernvarme, kan selv kontr…

Mere om gas-konvertering

I begyndelsen af januar 2021 sker der noget vigtigt med tilbuddet om at konvertere fra gas til fjernvarme i Hovedgård: 1) Vi indsender Projektforslag…

Vi fastholder prisen

Der bliver ingen prisstigninger i 2021. Selv om priserne generelt er steget lidt i 2020, så fastholder vi samme pris i 2021, som den var i 2020. Årsop…