Nyheder

Nyheder

Pas på falsk sms

Vi hører fra flere fjernvarmeselskaber, at forbrugerne modtager sms'er fra "Fjernvarmen" med link til betaling af skyldigt beløb på 9 kr. Beskedern...

Forår med sikkerhed

Røg op af begge skorstene på Hovedgård Fjernvarme bag Savvænget? Så er det fordi vi skifter fra vinter- til sommerkedel, og SÅ er det FORÅR - natte...

Generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019

Indkaldelse til generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30 på Møllebæk    Tryk her for at se dagsordenen

Tilslutningspris i Ørskovbæk Parken og Savvænget

Hvad koster det at blive tilsluttet fjernvarmen i Ørskovbæk Parken og på Savvænget? Kun 6.000 kr. plus moms, i alt 7.500 kr. Den lave pris skyldes,...

Ny frontlæsser okt 2018

Ny frontlæsser til indkørsel af træflis netop anskaffet i oktober 2018. Den er godkendt af driftsleder Peter Skovgård (t.v. på billedet) og regnska...

Reparation af ledningsnet i Søndervænget okt 2018

Ved hjælp af en drone fandt vi et brud på ledningsnettet i Søndervænget. Det blev lukket midlertidigt, men nu bliver det gjort rigtigt, så det kan...

Ledningsnettet filmes med drone

Hovedgård Fjernvarme undersøger nu hele ledningsnettet via et specialistfirma, som filmer med  en drone. Det gør vi både for at finde utætheder og...

Besøg af Peter

Peter er i fuld gang med at udskifte batterier på alle målere.

Omlægning af regnskabsår

I forbindelse med ny politisk regulering har værket omlagt regnskabsår til kalenderår. En bred forligskreds af de politiske partier har indgået en...

Sikkerhed ved behandling af personoplysninger

Der er kommet nye regler for behandling af personoplysninger. Læs her hvad Hovedgård Fjernvarme gør for at beskytte data om enkeltpersoner.

Kort over fjernvarmens ledningsnet

Nu kan du se, hvor fjernvarmeledningen går ind til dit hus. Tryk her og zoom ind på kortet.  KORT