Nyheder

Nyheder

Generalforsamlingen udsættes

Pga. corona-smittefare udsættes generalforsamlingen på tirsdag indtil videre. Bestyrelsen fortsætter, indtil der kan vælges en ny. Mvh Hovedgård Fjern…

Generalforsamling 17.03.20

Tirsdag den 17.03.20 kl. 19.30 er der generalforsamling i Hovedgård Fjernvarme på Møllebæk. Kom og hør om bl.a. konsekvenserne af kloakseparering i by…

Fjernvarme for børn

Børn kan alt – de skal bare lige lære det først. Da Hovedgård Fjernvarme fejrede forbruger nr. 600 i Fælleshuset på Savvænget, var der en lille knægt,…

Årsopgørelse 2019 - penge retur til forbrugerne

Tilbagebetalinger og prisnedsættelse i Hovedgård Fjernvarme Det har været et vådt, men alligevel et ret varmt år i 2019. Det betyder, at der er brugt…

Information om sms-systemet

Et forsøg på afklaring omkring sms fra Vandværket og Varmeværket:Kloakeringsarbejdet medfører, at der kan ske fejl ved gravearbejdet, således at et rø…

Renovering på Engvangen og Frydsvej

Kloakseparering i byen fortsætter. Hvor der er grund til det renoverer vi fjernvarmeledninger.Engvangen får ny gadeledning og arbejdet forventes færdi…

Forbruger nr. 600!

Så nåede vi op på forbruger nr. 600. Det blev Fælleshuset på Savvænget som fik den fornemme placering. Vi fejrer det for alle beboere på Savvænget fre…

Udskiftning af gadeledning på Engvangen

Nu kommer der ny gadeledning på Engvangen. Vi udfører arbejdet samtidig med, at der kloaksepareres - både for at genere beboerne mindst muligt og for…

Pas på falsk sms

Vi hører fra flere fjernvarmeselskaber, at forbrugerne modtager sms'er fra "Fjernvarmen" med link til betaling af skyldigt beløb på 9 kr. Beskederne e…