Mere om gas-konvertering

17. december 2020

I begyndelsen af januar 2021 sker der noget vigtigt med tilbuddet om at konvertere fra gas til fjernvarme i Hovedgård:

1) Vi indsender Projektforslag til kommunen for Sogneskellet og Katrinelundsvej. Her bliver sagen behandlet og sendt i høring. Vi forventer et ok fra kommunalbestyrelsen i løbet af maj måned. Umiddelbart efter går vi i gang med at grave og etablere gadeledning og stikledning til de tilmeldte.

2) Vi uddeler et brev til alle i Præstevænget og Tornbjerg med en uforpligtende undersøgelse om muligheden for at skifte fra gas til fjernvarme. Svaret, (ja, måske, nej) afleveres senest den 31. januar 2021 for at man er med i konkurrencen om en lille svar-præmie.