Kan jeg få en personlig beregning?

Du er velkommen til at kontakte os for at få lavet en personlig beregning for netop din situation. Jo mere dokumentation du har på din nuværende udgifter til opvarmning med gas (regninger til gasselskab, distribution, service, etc.), jo bedre vi kan beregne hvad det vil betyde for dig, at skifte til fjernvarme.

Kan jeg selv vælge en VVS-er?

Vi har en aftale med en række VVS-er i området, som sikrer dig at installationen lever op til de krav Hovedgård Fjernvarme stiller. Hvis du vælger en VVS-er som ikke har en aftale med Hovedgård Fjernvarme, kan du spørge, om vedkommende vil arbejde på de angivne betingelser. Vedkommende kan så evt. også komme med på listen efter aftale med Hovedgård Fjernvarme. Hvis vedkommende VVS-er ikke vil arbejde på de angivne betingelser, kan du ikke gøre brug af rabat model 1 eller 2. I det tilfalde kan du vælge kun at købe stikledningen med rabat, hvorefter du selv står for afkobling af gas og installation i huset.

Må jeg have brændeovn med fjernvarme?

Du må gerne beholde din brændeovn. Da din varmeregning består af en fast og en variabel afgift, skal du fortsat betale hele den faste afgift. Du kan muligvis spare på varmeforbruget, og dermed opnå en lavere betaling af variabel afgift. Hovedgård Fjernvarme skal kun levere den mængde varme, du har brug for. Valget er dit.

Jeg har et relativ nyt gasfyr – hvad gør jeg så?

Du vælger selv om du vil vente med at skifte til fjernvarme. Du mister dog mulighed for at få rabat for fuld tilslutning. Vi har dog en mulighed for at få rabat på at få lagt en stikledning ind til huset mens vi graver i området. På den måde er du forberedt på fremtiden og får rabat på stikledningen. Du står dog selv for ombygning i huset og tilslutning på et senere tidspunkt. Det er op til dig at beslutte om du vil vente eller skifte nu.

Hvor kommer det flis fra som Hovedgård Fjernvarme fyrer med?

Hovedparten af det flis Hovedgård Fjernvarme fyrer med på varmeværket kommer fra certificeret træ der er hentet fra skove i lokalområdet, dvs. i en afstand på under 50km fra Hovedgård.

Er biomasse en langsigtet løsning?

Biomasse bliver ofte betragtet som en midlertidig løsning til de næste ca. 20 år. Den er en del af den grønne omstilling og skal på sigt erstattes af opvarmning baseret på vedvarende energi. Omstilling af teknologi kan gøres centralt på et fjernvarmeværk uden at den enkelte forbruger skal lægge mærke til det. Vi holder løbende øje med nye typer af teknologier der kan give mening for Hovedgård Fjernvarme. Det kunne for eksempel blive solenergi, varmepumper eller en kombination.

Hvad er prisen på tilslutning i de forskellige områder, hvis der ikke er mange med fra begyndelsen?

Prisen ligger fast. De 27.500 kr. inkl. moms for tilslutning med Rabat 1 gælder uanset, om der er lidt færre eller flere end 50% med fra begyndelsen af projektet.

Hvilket fabrikat er fjernvarmeunit'en?

Vi bruger to typer: Redan og Fortes. Begge bliver hængt op på væggen, hvor den ikke fylder meget. Den leverer både varme og varmt vand, så der skal ikke bruges en varmtvandsbeholder. Begge typer kan ses på varmeværket, hvor du også kan få mere at vide om teknikken. I samarbejde med din VVS'er bestemmer du, hvilken der skal bruges.

Hvad gør gasselskabet i forbindelse med en afbrydelse?

De graver ned og afbryder forbindelsen ude i gaden. De fjerner gasmåleren og skabet udenfor på huset. Selve gasrøret på grunden bliver liggende. Kun gas-autoriseret personale må udføre dette arbejde. I nogle tilfælde kan fjernvarmen genbruge skabet udenfor på huset. Kan vi ikke det, sættes et fjernvarmeskab op i stedet for gasskabet.