Overordnet plan for gaskonvertering i Hovedgård

Vi har nu konverteret fra gas til fjernvarme på Katrinelundsvej, i Sogneskellet og i Præstevænget.
Vi begynder arbejdet i Tornbjerg i september 2022.
Når det er gennemført i løbet af 2023, har hele byen fjernvarme - på nær Industrikvarteret.

Medio 2020

 

 • Information om tilbuddet til beboere i Sogneskellet og på Katrinelundsvej - OK

Januar 2021

 

 • Projektforslag for Sogneskellet og Katrinelundsvej sendes til Horsens Kommune - OK
 • Undersøgelse om forhåndsinteresse for fjernvarme i Præstevænget, Tornbjerg og lige numre på Ørridslevvej (2-6) - OK, og der er interesse

Medio 2021

 

 • Forventet godkendelse af projektet for Sogneskellet og Katrinelundsvej - OK
 • Gravearbejdet påbegyndes i Sogneskellet og på Katrinelundsvej - OK
 • Information om tilbuddet til beboere i Præstevænget og Tornbjerg - OK

Ultimo 2021

 

 • Hele gadenettet er etableret i Sogneskellet og Katrinelundsvej OK
 • Projektforslag for Præstevænget og lige numre Ørridslevvej 2-6 sendes til Horsens Kommune - OK

Primo 2022

 

 • Forventet godkendelse af projektet for Præstevænget og lige numre på Ørridslevvej 2-6 OK
 • Projektforslag for Tornbjerg sendes til Horsens Kommune OK

Medio 2022

 

 • Gravearbejdet er i gang i Præstevænget og lige numre Ørridslevvej 2-6  OK
 • Godkendelse af projektet for Tornbjerg  OK

Efterår 2022

 

 • Gravearbejdet afsluttet i Præstevænget og lige numre Ørridslevvej 2-6. OK
 • Gravearbejdet begynder i Tornbjerg  OK

2023

 

 • Gravearbejdet afsluttet i Tornbjerg