Tilslutning - hvad får jeg for pengene?

Når du vælger fuld tilslutning, så dækker prisen både stikledning og den indvendige installation. Prisen er fast og gælder for alle, der tilslutter sig uanset størrelsen på huset og længden på stikledningen:

 • Opgravning ind til huset
 • Stikledning fra gadeledningen til huset
 • Reetablering af opgravede arealer
 • Nedtagning af eksisterende gasfyr
 • Levering og tilkobling af ny fjernvarmeunit

Prisen dækker ikke eventuelle udgifter til fjernelse af skorsten, maling, etc.

Se mere om hvad det koster og hvordan du kan opnår rabat ved tilslutning her.

Det skal du vide om din nye fjernvarmeinstallation

Ved konvertering til fjernvarme tilbyder Hovedgård Fjernvarme en standardløsning for husinstallationen. En VVS installatør med aftale med Hovedgård Fjernvarme installerer og tilslutter en passende standard fjernvarmeunit. Du kan se en liste over VVS-firmaer som vi har aftale med her.

Hvad indeholder en standard fjernvarmeinstallation fra Hovedgård Fjernvarme:

 • Nedtagning og bortskaffelse af væghængt gasfyr og varmtvandsbeholder
 • Opsætning af fjernvarmeunit og måler over eksisterende installation
 • Fremføring af rør fra hovedhaner i fjernvarmeskab på udvendig facade til unit
 • Rørtilslutning tæt på eksisterende rør
 • Ledningstræk for udeføler (placeret mod nord)
 • Isolering af nye rør.

Forudsætninger for installation i huset:

 • Der skal være 230V stik med jord indenfor 0.5m for tilslutning af unit
 • VVS-er informeres om type af anlæg (cirkulation, 1 eller 2 streng, nuværende opvarmningsform)
 • Rør er ført op til væg (typisk ved væghængt gasfyr)
 • Unit monteres indenfor 5m rørafstand til hovedhaner. Tillægspris hvis afstand mellem hovedhaner og unit er længere end 5m og for rør ført over loft.

Hvad står du selv for:

 • Demontering af skorsten/aftræk og retablering af tag/undertag
 • Flytning af rør til væg, hvis gasfyr er monteret på gulv med rørtilslutning i front
 • Genetablering af loft, væg og gulv efter nedtagning af gasfyr og evt. flytning af rør.

Vi har en standard fjernvarmeunit på varmeværket som du vil få mulighed for at se.

 

//