Hovedgård Fjernvarme er et andelsselskab, som er ejet af forbrugerne. Der er lidt over 800 andelshavere.

Varmeværket fyrer 100% med flis, som vi køber af certificerede skove lige i nærheden. Det giver en miljøvenlig og CO2-neutral varmeproduktion.

Varmen skal leveres sikkert og miljømæssigt forsvarligt. Det skal ske til en fornuftig pris på både kort og langt sigt. Økonomien skal "hvile i sig selv", således at et eventuelt overskud i et år indregnes i priserne det næste år.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og desuden har kommunalbestyrelsen udpeget et medlem.

Vi har ansat 1 driftsleder og 3 indgår desuden i vagten, så der er overvågning hele døgnet. Der er ansat 1 regnskabsfører, som håndterer al økonomi og administration.

Vi har samarbejde med Hovedgård Vandværk, således at vores tekniske medarbejdere også passer vandværket.

Historie:

1960 Den 7. dec. var der stiftende generalforsamling

1961 Allerede et år efter var man klar til varmelevering. 56 havde tilmeldt sig med i alt 18.000 m3 rum. I dag er der 800 med i alt 286.000 m3 rum. Varmen blev produceret på oliekedler

1968 Et kuriosum: Et bestyrelsesmøde på Hovedgård Kro kostede 83,60 kr. - inkl. cigarer

1968 Svømmesalen tilsluttes. I dag tegner skolen, hallen, svømmesalen, plejehjemmet og børnehaverne sig for ca. 18% af forbruget

1971 Oliekrise. Prisen steg fra den ene dag til den anden med 20%

1975 Karsten Ibsen Hansen ansættes som den første fuldtids varmemester (driftsleder)

1977 Nødstrømsanlæg installeres med en motor fa en gammel Bedford-lastbil

1978 Aftale med Hovedgård Savværk om levering af overskudsvarme, som dækker næsten hele forbruget. Fungerede helt frem til 1989, hvor det nye varmeværk blev bygget

1979 Aftale med Hovedgård Vandværk om at varmeværkets tekniske personale også passer vandværket. Aftalen gælder og virker stadig i dag

1987 Åbent Hus i anledning af 25 års jubilæet (med lidt forsinkelse)

1989 Nyt flisfyret varmeværk tages i brug

1989 Anders Stilling ansat som regnskabsfører. Klarer al økonomi og administration

2001 Det gamle værk midt i byen nedlægges

2003 Nye målere fra firmaet Kamstrup installeres. Præcis måling via ultralyd, automatisk aflæsning mdl. over trådløst netværk, læk-overvågning, se eget forbrug og afkøling på varmeværkets hjemmeside

2003 Akkumuleringstank installeres. 800.000 liter vand med energimængde på 48 MW. Udjævner udsving i forbrug og giver mere sikker og stabil drift

2005 Ny hovedledning ud til Vinthervej og senere N P Danmarksvej

2008 Vi arrangerer Åben By i samarbejde med Vandværket, Borgerforeningen og Biblioteket. Mange nye tilflyttere til byen

2008 Udbygning med ekstra fliskedel på 4,5 MW. Den gamle kedel er på 2,5 MW. Der blev tændt op i kedlen den 29. oktober - 2 dage før planen i kontrakten

2009 Peter Skovgård ansættes som driftsleder. Desuden er der 3 mand i vagt

2011 Forbruger nr. 500 tilsluttes på N P Danmarksvej

2011 Fjernvarme til Grumstrup? Tilbud blev givet, men for få ville være med

2012 Vi fejrer 50 års jubilæum på en stand i Vestergade samtidig med at Giro d'Italia gik gennem byen

2013 Vi bygger halvtag til trailere mm.

2016 Ørskovbæk Parken påbegyndes

2016 Sms-system til at give besked til forbrugerne ved driftsforstyrrelser og planlagte ændringer

2018 Nyt fuldautomatisk nødstrømsanlæg

2018 Savvænget på den tidligere savværksgrund bebygges

2019 Plan for gaskonvertering af Katrinelundsvej, Sogneskellet, Præstevænget og Tornbjerg

2019 Forbruger nr. 600 fejres på Savvænget

2020 Covid-19. Bestyrelsesmøde afholdes over internettet

2021 Den lille kedel renoveres. Har været brugt siden værket blev bygget i 1989

2021 Katrinelundsvej og Sogneskellet konverteres fra gas til fjernvarme

2021 Medlem af EnergiCERT. Vedr. IT-sikkerhed i forsyningssektoren

2022 Præstevænget gaskonverteres

2022 Forbruger nr. 700 fejres i Præstevænget

2023 Gaskonverteringen er gennemført for hele byen til Skt. Hans

2023 Forbruger nr. 800 fejres i Tornbjerg