Kloakseparation med konsekvenser i Søndervænget

15. oktober 2022

Nu er kloakseparering godt i gang i Søndervænget.

Det har nogle konsekvenser.

Hvis den nye kloak er i vejen for eksisterende fjernvarmerør, så må vores rør få et andet forløb. Der har været nogle eksempler - og der kommer sikkert flere.

Det har også den positive effekt, at vi opdager, at visse gade- og stikledninger trænger til udskiftning - og det gør vi så. Det er lidt billigere at gøre det nu, og så skal vi ikke forstyrre beboerne igen om få år. Endelig er varmetabet mindre ved nye rør.