Generalforsamling udsat

2. marts 2021

Vi er optimister indtil det modsatte er bevist! Derfor indkaldte vi til generalforsamling i marts måned, jvf. vedtægterne. Efter de sidste udmeldinger kan det desværre ikke lade sig gøre p.gr.af Covid-19. Derfor er generalforsamlingen udsat indtil videre.