Renovering på Engvangen og Frydsvej

14. september 2019

Kloakseparering i byen fortsætter. Hvor der er grund til det renoverer vi fjernvarmeledninger.
Engvangen får ny gadeledning og arbejdet forventes færdigt i uge 38, som slutter søndag den 22. sept.
På Frydsvej skal vi flytte hovedledningen, så der er plads til kloakledningen. Arbejdet begynder mandag den 16. sept. og hele gaden forventes færdig i uge 45, som slutter søndag den 10. nov.