Varsel om prisstigning i 2023

28. september 2022

Som det nok kan forventes, varsler Hovedgård Fjernvarme prisstigning for 2023. Stigningen kan være op til 20%.

Årsagen er de stigende priser på el og flis.

Der foretages automatisk årsaflæsning ultimo november. Derefter fastsætter bestyrelsen budget og priser for 2023, og melder dette ud primo december.

Nuværende priser for indeværende år 2022, som var videreført uændret fra 2021, fastholdes året ud.