Udskiftning af gadeledning på Engvangen

5. september 2019

Nu kommer der ny gadeledning på Engvangen. Vi udfører arbejdet samtidig med, at der kloaksepareres - både for at genere beboerne mindst muligt og for at spare penge til retablering. Projektet forventes gennemført i uge 38, den 20. september.